Veelgestelde vragen

Als adviesraad vinden we het belangrijk dat we u zo volledig mogelijk informeren. Hieronder geven we antwoord op de vragen die u een beter beeld geven van ons takenpakket. Zijn er nog onduidelijkheden of hebt u behoefte aan extra toelichting?

Wij verzoeken u graag deze vragen via het contactformulier te sturen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van antwoorden te voorzien.

Wat is de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet?

De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voortgekomen uit een transitie van de Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Wat deze transitie precies betekent leest u hier. Wilt u weten wat de wetten afzonderlijk van elkaar betekenen? We hebben ze even op een rij gezet voor u. Voor meer informatie over de wet klikt u op de wet waar u meer over wilt weten.

Meer informatie over de Wmo
Meer informatie over de Jeugdwet
Meer informatie over de Participatiewet

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?

U kunt bij ons terecht met vragen over de participatiewet, Jeugdwet en Wmo. Ziet u bijvoorbeeld kansen of beperkingen op het gebied van zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Dan kunt u dit melden via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

 

Let op: wij behandelen geen individuele gevallen. Deze kunt u het beste voorleggen aan een klachtencommissie of Nationale ombudsman.

Waar kan ik met mijn klachten terecht over medewerkers van Noaberkracht of het gemeentebestuur?

Klachten over gedragingen van de medewerkers van Noaberkracht of het gemeentebestuur, kunt u eerst bespreekbaar maken bij de behandelende ambtenaar van de afdeling Ondersteuning en Zorg van de gemeente. Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat dan kunt u contact opnemen met de Coördinator Conflicthantering van de gemeente, mevrouw A. Werger.  U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06-12978103 of per e-mail: a.werger@noaberkracht.nl.  Zij zal de mogelijkheden voor verdere behandeling van uw klacht met u bespreken. U kunt daarbij denken aan een klachtgesprek met betrokkenen of in het uiterste geval het indienen van een formele klacht bij het gemeentebestuur.

Waar geven jullie advies over?

Wij geven advies over de beleidstukken van de gemeente Tubbergen die betrekking hebben op de Wmo-, Participatie- en Jeugdwet. Denk aan vervoer, huishoudelijke ondersteuning, pgb-beleidsregels en uitvoeringsbesluit re-integratie. Daarnaast adviseren we de gemeente ook ongevraagd op basis van signalen die we ontvangen, bijvoorbeeld signalen die vanuit u komen. 

Kan ik ook advies geven over een bepaald onderwerp?

Het is niet mogelijk om advies te geven. Voor een socialer Tubbergen is het van belang dat er één centraal adviesorgaan is die signalen uit de gemeente Tubbergen oppikt en daar advies over uitbrengt aan het College. Het College kan er vervolgens voor kiezen dit advies te vertalen naar concrete oplossingen.

Hoe kan ik lid worden van de adviesraad?

Wat fijn dat u ons wilt ondersteunen! Zodra er vacatures zijn dan worden deze op de website, Op en rond de Essen en onze Facebook-pagina geplaatst.

Hoe blijven jullie contact houden met de inwoners?

Contacten onderhouden wij veelal via bijeenkomsten georganiseerd door én voor bewoners. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgbijeenkomsten of bijeenkomsten van de gehandicapten- of seniorenraad. De adviesraad sluit ook aan bij netwerkbijeenkomsten en symposiums zoals ‘denktank 60+’, ‘kinderarmoede’ en ‘goed wonen voor iedereen’. Verder schuift de voorzitter van de adviesraad regelmatig aan bij de regionale adviesraad van de 14 Twentse gemeenten. Het contact met scholen is een aandachtsgebied voor 2018. We hopen u daarover op korte termijn meer over te vertellen.

Wat doet de gemeente met jullie adviezen?

Onze adviezen worden besproken binnen de gemeente en waar mogelijk meegenomen in de nieuwe beleidstukken. De conceptbeleidstukken levert de gemeente vervolgens bij ons aan. De adviesraad bespreekt deze stukken en brengt daarna een advies uit naar het college van burgemeester en wethouders. Bij gevoelige of complexe gevallen nodigen wij de wethouder of de desbetreffende ambtenaar uit voor een verdere toelichting.

Kan ik jullie volgen?

Ja, dat kan. We hebben een Facebook-pagina waarop we iedere maand nieuws plaatsen die relevant kan zijn voor u en uw omgeving.

Belangrijke informatie

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen