Home

Sinds 2006 kent de gemeente Tubbergen een adviesraad; de Wmo Adviesraad. Deze adviesraad is onafhankelijk en gaf de gemeente tot 1 januari 2015 gevraagd en ongevraagd advies over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de volledige zeggenschap gekregen over het sociaal domein.

Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De rol van ons, als adviesraad, is hiermee uitgebreid. Aangezien het sociaal domein veel breder is dan alleen de Wmo, dekt de huidige naam niet langer de lading.
Dat heeft ertoe geleid dat de Wmo Adviesraad een andere naam heeft aangenomen. Met ingang van 2016 is onze naam Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen.

Wij komen graag met u in contact als u een vraag hebt over de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. Maak hier kennis met de leden en neem contact met ons op. We helpen u graag verder.