Alle berichten van info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

VACATURE: Lid Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Zie jij voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heb je hier ideeën over en wil je een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. 

Wat doen wij?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wie zoeken we?

Twee van onze leden zitten aan het einde van de maximale zittingstermijn en nemen daarom afscheid van de raad. De adviesraad is op zoek naar twee betrokken nieuwe leden die onze raad kunnen versterken, vanuit expertise of op grond van ervaringen. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding, vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Heb je interesse?

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken? Heb je belangstelling voor de onderwerpen binnen het Sociaal Domein en affiniteit met de doelgroepen? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v. Pauline Geelen, secretaris. 

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail:   info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Twee nieuwe leden stellen zich aan u voor!

Ans Detert Oude Weme is verpleegkundige, werkzaam als opleidingsadviseur en toezichthouder opleidingen in de gezondheidszorg: “Ik hou van mensen, luister graag naar wat er speelt,  individueel of maatschappelijk om vervolgens ook mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van (stevige) adviezen aan onze gemeente . De adviesraad sociaal domein geeft mij hiervoor de mogelijkheden. Naast dat ik geniet van het geven van een luisterend oor en een praatje in het dorp.”

Voor Daniëlle Droste sluit haar lidmaatschap erg mooi aan bij de ervaringen die ze heeft opgedaan in de gehandicaptenzorg: “In mijn werk als medewerker welzijn en activiteiten in de ouderenzorg, mijn connecties bij stichting welzijn Tubbergen Dinkelland en de opleiding WMO 2.0 die ik heb gevolgd zie ik veel overlap. Ik zou graag de ervaringen die ik heb opgedaan willen toepassen binnen de adviesraad om het welzijn van de inwoners van de gemeente Tubbergen zo hoog mogelijk te houden.”

Afscheid drie leden adviesraad
Op 20 september heeft de adviesraad met een gezellig etentje bij De Burgemeester afscheid genomen van drie leden. Het was ruim een jaar geleden dat de leden elkaar fysiek hadden ontmoet. Voorzitter Sandrine Wermelink bedankte Gisela Bijleveld, Karel Maathuis en Chantal Lesscher voor hun jarenlange inzet voor de adviesraad, met persoonlijke woorden en een boeket. Gisela legde in 2020 haar werkzaamheden als secretaris voor de adviesraad al neer, vanwege corona was het afscheid uitgesteld. 

‘Al een jaar digitaal, maar actief als altijd!’

Helaas laat Corona nog steeds niet toe dat we in het gemeentehuis vergaderen. Wij zijn als adviesraad, net als de rest van Nederland, inmiddels gewend geraakt aan digitaal vergaderen. Over het algemeen vergaderen we op de eerste maandag van de maand. De leden zijn erg betrokken en iedereen zit ’s avonds klaar met een kop koffie of thee om een bijdrage te leveren voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Tubbergen. 

In onze vergaderingen is altijd een beleidsondersteuner aanwezig als eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente. Veel uiteenlopende onderwerpen komen aan bod en bijna altijd kan zij onze vragen direct beantwoorden of zorgt ze dat een collega er op terugkomt. Wanneer we een uitgebreide toelichting wensen op een bepaald onderwerp, nodigen we iemand van de gemeente uit die vanuit zijn/haar expertise veel over het onderwerp weet. De bereidheid van ambtenaren om in onze vergadering de vragen te beantwoorden is groot, dit helpt ons om goede adviezen te kunnen geven. Zo zijn we dit jaar al uitgebreid geïnformeerd over onder andere de nieuwe woonvisie en het minimabeleid van de gemeente en de ontwikkelingen met betrekking tot de WSW-Participatiewet. Wij stellen in die gesprekken kritische vragen én we delen onze ideeën.

Naast de officiële adviezen die we op verzoek van de gemeente geven, kunnen we op deze manier ook ongevraagd advies geven over beleid en werkwijzen. Ons doel is daarbij om korte lijnen te houden en bij te dragen aan een beleid dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de doelgroepen. Onderwerpen die in de afgelopen periode op de agenda stonden voor advies zijn de nieuwe verordeningen m.b.t. jeugd, WMO en leerlingenvervoer en de nieuwe werkwijzen m.b.t. de WSW-Participatiewet. De laatste is een complex en langdurig verandertraject, waarbij we ons inzetten om de belangen van de betrokkenen zo goed mogelijk te behartigen. 

De leden van de adviesraad bezoeken in deze coronatijd regelmatig webinars om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Onderwerpen waarover we ons in de komende periode gaan buigen zijn onder andere: minimabeleid/armoedepreventie, inclusie/diversiteit en het vervolg van het traject WSW-Participatiewet. 

Verder hebben we te maken met vertrek van twee leden van de adviesraad. We zijn onlangs in gesprek gegaan met vier kandidaten die interesse hadden getoond. Het was nog een lastige keuze, we hebben uiteindelijk gekozen voor twee kandidaten die het meest aanvullend zijn op de kennis en ervaring van de zittende leden.  Binnenkort laten we u kennismaken met deze leden!

Wij zoeken een nieuw lid voor onze adviesraad!

Zie jij voortdurend kansen of beperkingen op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Heb je hier ideeën over en wil je een bijdrage leveren aan oplossingen binnen dit thema? Dat kan als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen!

Wat doen wij?

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we onder andere contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wie zoeken we?

Vanwege een verhuizing verlaat één van onze leden de raad. De adviesraad is daarom op zoek naar een betrokken nieuw lid dat onze raad kan versterken, vanuit expertise of op grond van ervaringen. We zoeken iemand die affiniteit heeft met senioren en mensen met een beperking. Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding, vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Solliciteer!

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken? Heb je belangstelling voor de onderwerpen binnen het Sociaal Domein en affiniteit met senioren en mensen met een beperking? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v. Pauline Geelen, secretaris. Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail:  info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Ons nieuwe raadslid: Pauline Geelen

In het voorjaar zag ik dat de adviesraad een nieuwe secretaris zocht. Ik was al een tijdje op zoek naar een manier om me nuttig te maken als vrijwilliger en deze functie spreekt mij erg aan. Na een fijne kennismaking hebben we besloten dat ik de secretaris taken zou overnemen.  Inmiddels heb ik al wat meer informatie over het goede werk dat de adviesraad doet en de mensen die in de raad zitten. Het is een mooie en bijzondere taak om mee te mogen denken over de manier waarop de gemeente binnen het sociaal domein haar taken uitvoert. Ik heb veel zin om hieraan mijn steentje bij te dragen. Ik woon samen met Richard in Tubbergen, onze dochters zijn uitgevlogen naar Hengelo en Heemstede en inmiddels hebben we 3 kleinkinderen. Ik ben 4 dagen per week werkzaam als HR adviseur bij een organisatie in Enschede die actief is in de GGZ zorg en in re-integratie/jobcoaching. Ik wil daarnaast graag mijn levens- en werkervaring inzetten voor de adviesraad. We streven er naar om het welzijn van de inwoners van de gemeente Tubbergen op een zo hoog mogelijk niveau te houden!

Pauline Geelen – Secretaris

Jaarverslag 2019

Hierbij bieden we U het jaarverslag 2019 van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen (ASDT) aan.

Veranderproces

De fase van de transformatie binnen het sociaal domein is ingezet en moet vorm gegeven worden. Het is een veranderproces van grote omvang en dwingt ons allemaal om uit het systeem te treden dat juist zo vertrouwd voelt. Maar we ondervinden ook met elkaar dat het systeem steeds minder aansluit op de vraagstukken van de huidige tijd. Tevens beseffen we dat dit een proces is van jaren, niet alleen van overheden maar juist van de samenleving, dus de burgers.

Een van de grootste opdrachten van ons als Adviesraad is om aan dit proces van transformatie een belangrijke bijdrage te leveren. In gesprek komen met mensen uit onze gemeente over wat hen bezig houdt. Dit doen wij door middel van werkbezoeken en deelname aan verschillende bijeenkomsten. Op die manier bouwen we aan een netwerk dat ons voorziet van de input die nodig is om het college van B&W te voeden met relevante informatie.

In de eerste helft van het afgelopen jaar stond de beleidswijziging van het minimabeleid op de agenda. Armoede en schulden blijven een belangrijk thema omdat het velen in onze gemeente raakt en mensen belemmert om mee te doen in de maatschappij.

Na de zomer was de aandacht gevestigd op de transformatie van het SW bedrijf Soweco. Het voortbestaan in de huidige vorm leek niet langer houdbaar en werd er gezocht naar een oplossing voor dit dilemma.

Ook digitaal is de adviesraad aanwezig dankzij de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl en ook via Facebook wordt er gecommuniceerd. Zowel de website als de Facebook pagina worden goed beheerd en voorzien van relevante informatie.

In 2019 heeft er geen wisseling van leden en ambtelijke ondersteuning plaats gevonden.

Sandrine Wermelink,
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Tubbergen

April 2020

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad vertegenwoordigen de burgers van de gemeente Tubbergen. De Adviesraad is zodanig samengesteld dat de leden over deskundigheid beschikken op het gebied van de verschillende beleidsdomeinen. De deskundigheid kan zijn opgedaan vanuit professie maar ook als vrijwilliger vanuit het vrijwilligerswerk of als mantelzorger. jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of werk en inkomen.
Over de verschillende beleidsthema’s brengen wij gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W.

De Adviesraad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter. In het afgelopen jaar hebben er wijzigingen in de samenstelling voorgedaan.
Onderstaand een overzicht van de leden:

Sandrine Wermelink-Waaijer
Voorzitter

Gisela Bijleveld-von Bönninghausen
Secretariaat

Annemarie Maathuis
Aandachtsgebied: Jeugdzorg, waaronder onderwijs en voorschoolse educatie

Leonie Oude Luttikhuis – Vreeswijk
Aandachtsgebied: Participatie van mensen met een verstandelijke en fysieke beperking

Esther van Unnik-Boksebeld
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging Jeugdzorg

Chantal Lesscher – Kleissen
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging ondersteuning en zorg voor thuiswonenden

Karel Maathuis
Aandachtsgebied: participatie in de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor mensen met een beperking.
Contactpersoon seniorenraad en gehandicaptenplatform.

Ine Schrijver – Roelofs
Aandachtsgebied: vertegenwoordiging GGZ, mantelzorg

Willy den Boer
Aandachtsgebied: Participatiewet en minimabeleid

Activiteiten

In 2019 is de adviesraad 11 keer bij elkaar geweest om te vergaderen en is er een heidag georganiseerd. Tijdens deze dag is er een update gegeven van de ontwikkelingen op de beleidsdomeinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Hieronder volgt een opsomming van de onderwerpen die in 2019 aan de orde zijn geweest:

 • Uitvoering van de Wmo 2015
 • Uitvoering van de Jeugdwet
 • Uitvoering van de Participatiewet
 • Integrale vroeghulp, VVE en kwaliteitseisen
 • Klachtenafhandeling
 • Toegankelijkheid
 • Sporten voor mensen met een beperking
 • Toekomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Wijk GGD
 • Centrale Toegang
 • Praktijkondersteuning bij huisarts voor Jeugd en GGZ
 • Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Samenwerking en vormgeven netwerk
 • Vervoer, MaaSproject om vervoer toegankelijker te maken
 • Mantelzorg en dementie
 • Website en Facebook
 • Armoedebeleid, schulddienstverlening en minimavoorzieningen
 • Begeleiding statushouders (Nieuwe Nederlanders)

Bijgewoonde bijeenkomsten:

 • Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Inspiratiebijeenkosmt Sociaal Domein
 • Werkbezoek Stayble
 • Contacten BGT
 • Senioren in de samenleving
 • Technologie en welzijn
 • Armoedebestrijding
 • Landelijke trainingsdag Koepel Adviesraden
 • Regionaal voorzittersoverleg Adviesraden
 • Bijeenkomst Maatschappelijk akkoord Tubbergen
 • Dementie en matelzorgers
 • Toneelvoorstelling dementie
 • Evaluatie samenwerking Adviesraad en Seniorenraad
 • Presentatie Voedselbank
 • Gesprek met minister van gehandicaptenzaken Rick Brink
 • Soweco
 • Introductiebijeenkomst Automaatje
 • Installatie Wijk GGD/GGZ

Uitgebrachte adviezen in 2019

Gevraagd advies;

 • Verordening Adviesraad sociaal domein
 • Verordening en beleidsregels WMO
 • Verordening en beleidsregels Jeugd

Communicatie

Zoals al eerder genoemd in dit verslag is de ASDT een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Ook wel het “sociaal domein” genoemd.

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving, ongeacht hun beperking. Om het college goed te kunnen informeren, zoeken we verbinding met verschillende gremia in de maatschappij. Ook proberen we input op te halen bij burgers. Zo werken we aan een netwerk van mensen dat ons voorziet van belangrijke informatie om het college van B&W te voeden.

De ASDT behandelt geen individuele gevallen, maar wij staan wel open voor signalen en /of klachten van de inwoners.

Leden van de ASDT zijn betrokken bij de ontwikkelingen rondom Mijn Dorp 2030.

De Adviesraad sociaal domein Tubbergen is bereikbaar via email: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Op de website van ASDT staat informatie over de Adviesraad. De website is te vinden onder www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Informatie wordt ook gedeeld via Facebook.

Gisela Bijleveld neemt afscheid

Vanaf 2014 ben ik lid geweest van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen. In die zes jaar hebben zich veel veranderingen voorgedaan. Zo was de naam  eerst WMO adviesraad. Aangezien deze naam te beperkt was vanwege de transitie in 2015 waarin het niet meer alleen ging over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook over de Jeugdwet en de Participatiewet, is er toen besloten om  de naam aan te passen.  

De maandelijkse vergaderingen in het gemeentehuis waren vaak boeiend en verhelderend. De aanwezigheid van de wethouder en/of de beleidsmedewerker sociaal domein werkte zeer verhelderend. Jaarlijks was er een heidag om met de andere leden van de adviesraad wat diepgaander en langer over bepaalde onderwerpen te spreken. Ik heb ook veel geleerd van de werkbezoeken, symposia en bijeenkomsten in de gemeente en in de regio. 

Kortom het zijn voor mij heel waardevolle jaren geweest waarin ik een  veel betere kijk heb gekregen op alles wat er hier in de gemeente Tubbergen en in de regio op het sociaal domein gebeurt, waarop ik, nu ik afscheid neem, met dankbaarheid aan terug denk. 

Gisela Bijleveld
9 juni 2020

Inspirerende trainingsmiddag voor de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Hoe krijgen we de toegevoegde waarde van de Adviesraad binnen de gemeente scherp en hoe kunnen we het contact met ons netwerk verbeteren? Deze vragen moesten beantwoord worden tijdens de trainingsmiddag die de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft gehad op 7 februari 2020. Deze training werd gegeven door Petra van der Horst, senior trainer en adviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein te Tubbergen.

De Adviesraad vervult haar rol binnen de reikwijdte van de participatiesamenleving, een samenleving die erop gebaseerd is dat iedereen meedoet naar vermogen. De Adviesraad voelt zich verantwoordelijk om aandacht te hebben voor het perspectief van inwoners die afhankelijk zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners eerst kijken naar wat ze zelf, of met hulp van familie, buren en vrijwilligers nog kunnen doen en betalen, voordat men een beroep doet op het voorzieningen die de gemeente geld kosten.

Tijdens deze middag is de Adviesraad duidelijk geworden dat inwoners verschillende rollen vervullen binnen onze participatiesamenleving:

 • De inwoner die in staat is eigen regie te voeren;
 • De inwoner die gebruik maakt van collectieve voorzieningen;
 • De inwoner die als mantelzorger functioneert;
 • De inwoner als vrijwilliger actief is.

Na deze inspirerende middag is ons duidelijk geworden dat wij als Adviesraad nog meer in gesprek moeten gaan met de inwoners van de gemeente Tubbergen om te zien welke thema’s leven binnen het Sociale Domein. Samen met verschillende dorpsraden willen we vervolgens komen tot het uitwerken van een aantal actuele onderwerpen. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen ondertekend VN-manifest ‘Iedereen doet mee’

Verschillende partijen uit de gemeente Tubbergen hebben op donderdag 23 januari jl. Het VN-manifest ‘Iedereen doet mee’ ondertekend. Want in Tubbergen willen we dat iedereen mee kan doen en zich welkom voelt, met of zonder beperking. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink was deze avond aanwezig om zijn toelichting te geven over dit belangrijke document. Ook Sandrine Wermelink-Waaijer heeft als voorzitter van de Adviesraad haar handtekening gezet onder het manifest. Door het ondertekenen van de manifest willen de partijen zorgen voor een bereikbare, bruikbare en inclusieve samenleving.

Leden van het Gehandicaptenplatform Tubbergen gaan de dorpen uit de gemeente langs om te inventariseren hoe bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar de dorpen zijn. Dit is de eerste stap naar een inclusieve samenleving.

Bijeenkomst Gehandicaptenplatform

De gemeente Tubbergen wil binnen drie jaar bij de toegankelijkste gemeenten voor gehandicapten horen. Om ideeën van inwoners te inventariseren en om samen na te denken over hoe we de toegankelijkheid in alle dorpen in beeld kunnen brengen, houdt het Gehandicaptenplatform op 23 januari om 19:15 een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is in het gemeentehuis en er zijn een aantal sprekers uitgenodigd, waaronder minister van gehandicaptenzaken Rick Brink. 

Wilt u aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan voor 20 januari aan via f.heithuis@noaberkracht.nl