Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft een nieuwe voorzitter


Gert Hofhuis is met ingang van 1 juli de nieuwe voorzitter van Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Sandrine Wermelink droeg na 8 jaar voorzitterschap het stokje over.

Hofhuis zal als nieuwe voorzitter de verbindende schakel zijn tussen de adviesraad en het college van burgemeester en wethouders. Hofhuis – zelf ook woonachtig in Tubbergen – onderhoudt, samen met de leden van de adviesraad, het contact en de samenwerking met de wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en relevante netwerkpartijen.

Betrokken, mensgericht en verbindend

De adviesraad vond in Hofhuis een goede opvolger: betrokken, mensgericht en een echte verbinder: “Vanuit mijn kennis, ervaring en betrokkenheid help ik graag mensen”. Hofhuis heeft een achtergrond in de bankwereld en is – naast zijn rol als voorzitter van de adviesraad – bedrijfsadviseur: “Ik heb een ‘nieuwsgierige’ inslag en wil altijd weten hoe het zit en werkt.”

“Terugblik op de afgelopen 8 jaar”

Expertise, inzet en een degelijke aanpak kenmerken de stijl van vertrekkend voorzitter Sandrine Wermelink. Respect voor ieders mening en streven voerden de boventoon. Wermelink is blij met de komst van Hofhuis: “Het is belangrijk om strategisch te denken en te kunnen onderhandelen, maar vooral een luisterend oor te hebben en de juiste vragen te stellen. Bij Gert Hofhuis is die mix in balans.” Wermelink blikt terug op een aantal mooie resultaten die zijn bereikt. Op veel onderwerpen heeft de Adviesraad haar bijdrage kunnen leveren. Mooie voorbeelden zijn een praktijkondersteuner jeugd, die aan de slag is bij verschillende  huisartsenpraktijken in Tubbergen, de start van het traject Opgroeien in een Kansrijke Omgeving om jongeren gezonder en gelukkiger te laten opgroeien, meedenken over armoedebeleid en schuldhulpverlening en recent nog inspraak bij het bepalen van de doelgroep voor kinderopvang op sociaal medische indicatie. 

Adviesraad voor inwoners

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is zelfstandig en onafhankelijk en staat voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. De adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over afspraken en regels (het beleid) die met alle wetten in het sociaal domein te maken hebben. 

Deze wetten gaan voornamelijk over werk en inkomen, zorg, wonen en welzijn, jeugdzorg, maar ook over onderwijs en vrijetijdsbesteding. Het is belangrijk dat de leden van de adviesraad weten wat er speelt in de gemeente. De samenwerking met verschillende partijen in de samenleving draagt hieraan bij, zodat de adviesraad het beleid van de gemeente kan beoordelen en maatschappelijke kwesties die spelen op de agenda van de gemeente krijgt. Wilt u meer weten over de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, bekijk dan de website www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Heeft u een vraag of een idee? Mail ons via info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen