Bijeenkomst MAT en uitvoeringsplan Sociaal Domein

Op dinsdag 3 december zijn we door burgemeester Haverkamp uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT). De werkgroepen Mijn Dorp 2030 hebben de kernagenda’s doorgenomen en daarbij kritisch gekeken naar de stand van zaken. Waar mogelijk is het  MAT aangepast en met de inwoners besproken tijdens een dialoogavond. Dit alles heeft… Lees verder Bijeenkomst MAT en uitvoeringsplan Sociaal Domein

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized