Vacature: Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen (GEVULD)

Ben jij een betrokken inwoner die graag een bijdrage wil leveren aan de samenleving? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je een waardevolle bijdrage leveren op het vlak van zorg, welzijn, jeugd of werk en inkomen? Dan zoekt de Adviesraad Sociaal Domein jou als secretaris!

Wat doen wij?

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen. We geven advies over alle onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein, onder ander de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij het ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Als lid van de adviesraad signaleer je relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van het sociaal domein. Hiermee vormt de Adviesraad de brug tussen inwoners en de gemeente.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat momenteel uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we onder andere contact met inwoners, de gemeente (medewerkers en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wat zijn de taken van de secretaris?

Je stelt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, je verzorgt uitnodigingen, notuleert de vergaderingen en bewaakt de actielijst. Je regelt het e-mailverkeer en je ondersteunt  bij het schrijven van adviezen en het jaarverslag. Je onderhoudt contacten met beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie. Kortom, je streeft ernaar dat organisatorisch alles op rolletjes loopt en dat er effectief gecommuniceerd wordt.

Wie zoeken we?

De Adviesraad is op zoek naar een secretaris die de voorzitter en de leden enthousiast en efficiënt ondersteunt. Dat doe je door handig en alert te communiceren en de juiste mensen te benaderen voor afstemming. Daarnaast ben je goed in plannen en organiseren. 

Je hoeft geen inhoudelijke kennis of ervaring te hebben met de verschillende deelgebieden in het sociaal domein, maar je voelt je wel betrokken bij de onderwerpen en je wilt hier wel graag een bijdrage aan leveren.

De functie vergt een wisselende tijdbesteding, gemiddeld ongeveer 2 uur per week. De vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond, met uitzondering van juli en augustus. 

Naast een passende vrijwilligersvergoeding  geldt een bijdrage in de reiskosten voor het eventueel bijwonen van conferenties, etc.

Heb je interesse?

Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken als secretaris? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met CV uiterlijk 1-3-2024 naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl, t.a.v. Marie-Claire van Maanen, secretaris. 

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Gert Hofhuis, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail:   info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Algemene informatie is te vinden op de site www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen