Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen zoekt een nieuwe voorzitter

VACATURE – Als voorzitter van de adviesraad ben je dé verbindende schakel tussen de adviesraad en het college van burgemeester en wethouders. Je leidt de maandelijkse vergaderingen van de adviesraad. Je onderhoudt goede contacten met de wethouder, beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en met netwerkpartijen. Je hebt binding met de doelgroepen uit het sociaal domein en je beschikt over een maatschappelijk netwerk.

Jouw profiel als voorzitter
Je hebt kennis van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet en van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Je bent bereid en in staat om strategisch mee te denken over het grote geheel van het sociaal domein. Je kunt goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen. Je loopt niet weg voor tegengestelde belangen en bent in staat tot onderhandelen. Je beschikt over een positief kritische blik en je denkt in oplossingen. Binnen de adviesraad ben je zowel een leider als een teamplayer.

Over de adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen. Advies over onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Ons gezamenlijk doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen. De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (beleidsadviseurs en wethouder) en diverse netwerkpartijen.

Interesse? Wat leuk!
Vind jij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in gemeente Tubbergen? Wil je er aan bijdragen dat gemeente Tubbergen gedegen adviezen krijgt op het terrein van het sociaal domein? Kun je sturing geven aan een groep gedreven en deskundige leden? Dan maken wij graag kennis met jou! Mail je belangstelling met CV naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen, per mail: info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen