Welkom Marie-Claire!

De vacature secretaris Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen is gevuld! November vorig jaar is kennisgemaakt met Marie-Claire van Maanen. Zij heeft voor een aantal gemeenten in Twente gewerkt als beleidsmedewerker op diverse terreinen. Het werk bestond onder meer uit het bemensen van secretariaten en het opstellen van adviezen voor bestuursorganen. De laatste jaren heeft Marie-Claire zich beziggehouden met armoede en schulden vanuit haar eigen bewindvoerderskantoor in Twente. Met haar eigen kantoor heeft zij ook haar eigen draai aan bewindvoering kunnen gegeven: mensen uit de schulden helpen, maar ook door een moeilijke tijd loodsen en digitaal en in het telefooncontact met instanties vaardig maken. Weer een andere invalshoek die een aanvulling mag zijn op de verschillende invalshoeken die de Adviesraad benut om zo breed mogelijk te kijken naar het Sociaal Domein. 

“In mijn werk bij gemeenten en samenwerkingsverbanden heb ik de functie van secretaris voor diverse overlegorganen vervuld. Als ervaren secretaris én kritisch denker wens ik een bijdrage te leveren aan vraagstukken binnen het sociaal domein en tegelijk ondersteunend te zijn voor de Adviesraad als geheel.“

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen