Welkom Jetty en Manouk!

Jetty Kuik was vanaf 1977 tot aan haar pensioen als orthopedagoog  verbonden aan het onderwijsadviescentrum Noord Twente. Zij was adviseur voor ouders en leerkrachten met betrekking tot  kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. Na haar pensionering is zij vrijwilligerswerk gaan doen in een aantal (hulpverlenings)organisaties o.a. Humanitas, de stichting Leergeld, de stichting Buurtbemiddeling en  de stichting Mentorschap. 

“Gedurende mijn  loopbaan heb ik veel kennis en ervaring op gedaan in het sociale domein. Het lidmaatschap van de adviesraad geeft mij de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het behoud  en verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van leven van alle inwoners van de gemeente Tubbergen.”

Manouk van der Aa is beleidsmedewerker bij een zorg- en welzijnsinstelling gespecialiseerd in het bieden van ambulante begeleiding in combinatie met re-integratie: “Ik hoop met deze achtergrond, en mijn eerdere ervaringen als sociaal werker met de uitvoering veelal vanuit de Wmo en Jeugdwet, van waarde te kunnen zijn binnen de adviesraad en daarmee een bijdrage te kunnen leveren in de adviezen aan onze gemeente.”

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen