Afscheid Ine Schrijver en Willy den Boer, een terugblik op acht jaar adviesraad

Met een gezellig etentje bij ‘De Burgemeester’ hebben we op 7 juni afscheid genomen van onze
leden Ine Schrijver en Willy den Boer. Beiden hebben zich gedurende de maximale zittingstermijn van acht jaar vol enthousiasme ingezet voor de adviesraad. We hebben samen teruggeblikt op hun ervaringen. Acht jaar geleden werden Ine en Willy beiden gevraagd of ze zitting wilden nemen in de toenmalige WMO-raad. Nadat ze zich georiënteerd hadden op de inhoud van deze vrijwilligersfunctie, zagen ze voldoende reden om een waardevolle invulling aan de functie te geven. Voor Ine was dat het feit dat er nog beperkte expertise was binnen de raad op gebied van GGZ en mantelzorg. Voor Willy was de Participatiewet de grootste trigger, de wet was nog in ontwikkeling en hij heeft veel ervaring en affiniteit met deze doelgroep.

Wat zijn jullie ervaringen in acht jaar adviesraad?
Ze kijken tevreden terug op positieve ontwikkelingen. Ze noemen hierbij de overgang van WMO-raad naar Adviesraad sociaal domein en het aantreden van leden en een voorzitter die vanuit het werkveld sociaal domein komen. De raad is veel professioneler geworden, ook door trainingen en cursussen. De adviesraad is fanatiek in de uitvoering van haar taken en ‘zit er bovenop’.

De meeste leden zijn ervaren op een bepaald gebied en staan ook met beide benen in de Tubbergse samenleving. Hierdoor kunnen ze scherpe vragen stellen en knelpunten benoemen.
Wat ze soms als lastig hebben ervaren was de ‘stroperigheid’ vanuit de gemeente. De informatie was wel eens onduidelijk en de veelheid aan informatie (soms ‘last-minute’) maakte het voor de adviesraad soms lastig om tot een gefundeerd advies te komen.
De relatie met de wethouder en ambtenaren is de laatste jaren verbeterd en ervaren ze nu als goed. Ambtenaren zijn meer proactief in het bespreken van zaken met de adviesraad. Wat hierbij erg heeft geholpen is dat de raad een vast aanspreekpunt heeft binnen de afdeling sociaal domein. De band met de politiek is niet optimaal, voor zover ze zich kunnen herinneren is er slechts één keer een fractievoorzitter in een vergadering van de adviesraad geweest. Verder zijn ze van mening dat de gemeente meer aandacht zou mogen schenken aan evaluatie van projecten. En er zijn veel personeelswisselingen, hetgeen soms ten koste gaat van continuïteit en kwaliteit.

Hoe functioneert de adviesraad?
De cultuur binnen de adviesraad noemen ze positief en functioneel, men durft kritisch te zijn op elkaar en op de inhoud. De kennis en het enthousiasme die er nu zijn moet men koesteren. Ze zouden anderen zeker aanraden om in de adviesraad te stappen: “je kijk op het maatschappelijk functioneren binnen een gemeente wordt ermee verbreed”. Het werk is nuttig, interessant en leerzaam. Je kunt in deze functie invloed uitoefenen op te nemen besluiten, waardoor voor de inwoners een beter maatschappelijk effect kan worden bereikt.
Voor adviesraadsleden zijn waardevolle cursussen beschikbaar en het is belangrijk om altijd je oren open houden voor signalen uit de samenleving. Om de taken optimaal uit te voeren is het ook nuttig om bij open vergaderingen van bijvoorbeeld de gemeente aanwezig te zijn en bij maatschappelijke themabijeenkomsten. Een adviesraadslid moet breed blijven kijken, weten wat er in de gemeente gebeurt.

En nu?
De maximale periode van acht jaar is voor Ine prima, ze wil nu graag haar aandacht richten op andere vrijwilligersactiviteiten. Wat Willy betreft had hij nog wel een extra termijn willen hebben, de ontwikkelingen m.b.t. de participatiewet zijn interessant en actueel. Maar naast een drukke baan en een studie Arbeidsrecht die hij gaat volgen is het ook wel even genoeg. Het tweetal geeft nog een laatste advies: “Drink af en toe samen een borrel, aandacht voor de onderlinge relatie is heel belangrijk”.

Ine en Willy, dank jullie wel en het ga je goed!

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen