Vacature secretaris Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen 

Wil je een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke zorg, jeugd en participeren in de samenleving? Dat kan als secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen! 

Wat doen wij?
Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen over alle onderwerpen die betrekking hebben op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet. Mensen kunnen in het kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning. Bijvoorbeeld voor verstrekking van hulpmiddelen als ze beperkingen ervaren bij ouder worden, voor hulp bij problemen als opvoeding en onderwijs en voor inkomensondersteuning en het vinden van werk. Soms is er sprake van samenhangende problematiek waardoor ondersteuning op meerdere vlakken noodzakelijk is. Ons gezamenlijke doel: het beleid optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente Tubbergen.

De Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen bestaat uit 9 leden (vrijwilligers). Voor ons werk hebben we o.a. contact met inwoners, de gemeente (beleidsadviseurs en wethouder) en diverse welzijns- en zorgorganisaties.

Wat zijn de taken van de secretaris?
Je stelt samen met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op, je verzorgt uitnodigingen, notuleert de vergaderingen en bewaakt de actielijst. Je regelt het e-mailverkeer en je ondersteunt de voorzitter bij het schrijven van adviezen en van het jaarverslag. Je onderhoudt contacten met beleidsmedewerkers van de gemeentelijke organisatie en je verzorgt publicaties op de website en social media. Kortom, je streeft ernaar dat organisatorisch alles op rolletjes loopt en dat er effectief gecommuniceerd wordt.

Wie zoeken we?
De adviesraad is zoekt naar een secretaris die de voorzitter en de leden enthousiast en efficiënt ondersteunt. Dat doe je door handig en alert te communiceren en de juiste mensen te benaderen voor afstemming. Daarnaast ben je goed in plannen en organiseren. De functie vergt een wisselende tijdbesteding, gemiddeld ongeveer 2 uur per week. De vergaderingen zijn eens per maand op maandagavond. 

Heb je interesse?
Ben je een betrokken inwoner van de gemeente Tubbergen en wil je de Adviesraad komen versterken als secretaris? Dan komen we graag met je in contact! 

Mail je belangstelling met cv naar info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl

Wil je eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met  Sandrine Wermelink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen. Dat kan per mail:  info@adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Algemene informatie is te vinden op de site www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen