‘Al een jaar digitaal, maar actief als altijd!’

Helaas laat Corona nog steeds niet toe dat we in het gemeentehuis vergaderen. Wij zijn als adviesraad, net als de rest van Nederland, inmiddels gewend geraakt aan digitaal vergaderen. Over het algemeen vergaderen we op de eerste maandag van de maand. De leden zijn erg betrokken en iedereen zit ’s avonds klaar met een kop koffie of thee om een bijdrage te leveren voor het welzijn van de bewoners van de gemeente Tubbergen. 

In onze vergaderingen is altijd een beleidsondersteuner aanwezig als eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente. Veel uiteenlopende onderwerpen komen aan bod en bijna altijd kan zij onze vragen direct beantwoorden of zorgt ze dat een collega er op terugkomt. Wanneer we een uitgebreide toelichting wensen op een bepaald onderwerp, nodigen we iemand van de gemeente uit die vanuit zijn/haar expertise veel over het onderwerp weet. De bereidheid van ambtenaren om in onze vergadering de vragen te beantwoorden is groot, dit helpt ons om goede adviezen te kunnen geven. Zo zijn we dit jaar al uitgebreid geïnformeerd over onder andere de nieuwe woonvisie en het minimabeleid van de gemeente en de ontwikkelingen met betrekking tot de WSW-Participatiewet. Wij stellen in die gesprekken kritische vragen én we delen onze ideeën.

Naast de officiële adviezen die we op verzoek van de gemeente geven, kunnen we op deze manier ook ongevraagd advies geven over beleid en werkwijzen. Ons doel is daarbij om korte lijnen te houden en bij te dragen aan een beleid dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de doelgroepen. Onderwerpen die in de afgelopen periode op de agenda stonden voor advies zijn de nieuwe verordeningen m.b.t. jeugd, WMO en leerlingenvervoer en de nieuwe werkwijzen m.b.t. de WSW-Participatiewet. De laatste is een complex en langdurig verandertraject, waarbij we ons inzetten om de belangen van de betrokkenen zo goed mogelijk te behartigen. 

De leden van de adviesraad bezoeken in deze coronatijd regelmatig webinars om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Onderwerpen waarover we ons in de komende periode gaan buigen zijn onder andere: minimabeleid/armoedepreventie, inclusie/diversiteit en het vervolg van het traject WSW-Participatiewet. 

Verder hebben we te maken met vertrek van twee leden van de adviesraad. We zijn onlangs in gesprek gegaan met vier kandidaten die interesse hadden getoond. Het was nog een lastige keuze, we hebben uiteindelijk gekozen voor twee kandidaten die het meest aanvullend zijn op de kennis en ervaring van de zittende leden.  Binnenkort laten we u kennismaken met deze leden!

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen