Inspirerende trainingsmiddag voor de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen

Hoe krijgen we de toegevoegde waarde van de Adviesraad binnen de gemeente scherp en hoe kunnen we het contact met ons netwerk verbeteren? Deze vragen moesten beantwoord worden tijdens de trainingsmiddag die de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen heeft gehad op 7 februari 2020. Deze training werd gegeven door Petra van der Horst, senior trainer en adviseur bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein te Tubbergen.

De Adviesraad vervult haar rol binnen de reikwijdte van de participatiesamenleving, een samenleving die erop gebaseerd is dat iedereen meedoet naar vermogen. De Adviesraad voelt zich verantwoordelijk om aandacht te hebben voor het perspectief van inwoners die afhankelijk zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat inwoners eerst kijken naar wat ze zelf, of met hulp van familie, buren en vrijwilligers nog kunnen doen en betalen, voordat men een beroep doet op het voorzieningen die de gemeente geld kosten.

Tijdens deze middag is de Adviesraad duidelijk geworden dat inwoners verschillende rollen vervullen binnen onze participatiesamenleving:

  • De inwoner die in staat is eigen regie te voeren;
  • De inwoner die gebruik maakt van collectieve voorzieningen;
  • De inwoner die als mantelzorger functioneert;
  • De inwoner als vrijwilliger actief is.

Na deze inspirerende middag is ons duidelijk geworden dat wij als Adviesraad nog meer in gesprek moeten gaan met de inwoners van de gemeente Tubbergen om te zien welke thema’s leven binnen het Sociale Domein. Samen met verschillende dorpsraden willen we vervolgens komen tot het uitwerken van een aantal actuele onderwerpen. Hier houden we u uiteraard van op de hoogte!

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen