Gisela Bijleveld neemt afscheid

Vanaf 2014 ben ik lid geweest van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen. In die zes jaar hebben zich veel veranderingen voorgedaan. Zo was de naam  eerst WMO adviesraad. Aangezien deze naam te beperkt was vanwege de transitie in 2015 waarin het niet meer alleen ging over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook over de Jeugdwet en de Participatiewet, is er toen besloten om  de naam aan te passen.  

De maandelijkse vergaderingen in het gemeentehuis waren vaak boeiend en verhelderend. De aanwezigheid van de wethouder en/of de beleidsmedewerker sociaal domein werkte zeer verhelderend. Jaarlijks was er een heidag om met de andere leden van de adviesraad wat diepgaander en langer over bepaalde onderwerpen te spreken. Ik heb ook veel geleerd van de werkbezoeken, symposia en bijeenkomsten in de gemeente en in de regio. 

Kortom het zijn voor mij heel waardevolle jaren geweest waarin ik een  veel betere kijk heb gekregen op alles wat er hier in de gemeente Tubbergen en in de regio op het sociaal domein gebeurt, waarop ik, nu ik afscheid neem, met dankbaarheid aan terug denk. 

Gisela Bijleveld
9 juni 2020

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen