Maatschappelijk Akkoord uitgereikt

Dinsdag 12 maart kregen wij het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) uitgereikt. Het Maatschappelijk Akkoord is een agenda voor de komende 4 jaren. Deze agenda is samen met betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad en het college van de gemeente Tubbergen opgesteld. Het akkoord is een praktisch document, waarin op overzichtelijke wijze per dorp de gemaakte afspraken staan beschreven. Naast de thema’s die belangrijk zijn voor de dorpen, zijn ook een tiental thema’s benoemd die belangrijk zijn voor ons allemaal en waarbij vooral de raad en college aan zet zijn. Het Maatschappelijk Akkoord is een levend document, dat betekent dat het aangepast/aangevuld kan worden met zaken die op dat moment belangrijk zijn.

Download hier het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Contactgegevens

© 2024 Adviesraad Sociaal Domein gemeente Tubbergen